Belgium Landkite Contest

Op zaterdag 12 maart zijn alle powerkiters weer welkom op onze Belgium Landkite Contest deze heeft zoals de voorgaande jaren plaats op de Balendijk te Lommel. Dit is intussen uitgegroeid tot een internationaal gebeuren. zowel voor de wedstrijd- als recreatieve rijder is er plezier te beleven. Aanvangsuur 09.00h , einde ????

BELANGRIJK : dit is een open evenement , deelname gebeurt volledig op eigen initiatief en EIGEN verantwoordelijkheid .

Mogen wij vragen aan de wedstrijdrijders om vooraf in te schrijven , dit maakt het voor ons een stuk makkelijker wat het administratief werk betreft. Let op de plaatsen zijn beperkt , max 16 boarders & 16 buggyrijders. Dank u bij voorbaat.  Registration Riders :

Nieuw :

*  Vanaf heden willen wij de deelnemers aan ons evenement wat extra publiciteit schenken , sommige rijden enkele honderden kilometers om op ons evenement aanwezig te zijn. Daarom zal er een pagina aangemaakt worden waarop alle rijders met hun sponsors vermeld worden . Het is daarom van groot belang dat de deelnemers van ons evenement volgend registratieformulier : RIDERS REGISTRATION  CONTEST , volledig invullen. Tevens zal er een speciale editie gemaakt worden van ons online clubmagazine , normaal is dit enkel voor leden. deze editie zal volledig gewijd zijn aan de Belgium Landkite Contest met wedstrijdverslagen , vermelding van rijders & sponsors. Het online magazine zal achteraf naar alle deelnemers verzonden worden.

* From now on we want to give the participants of the event some extra publicity, some driving hundreds of miles to attend our event. Therefore, a page will be created, which all riders with their sponsors are mentioned. It is therefore important that the participants of our event next registration: RIDERS REGISTRATION CONTEST, in full. There will also be a special edition made on our online club magazine, normally this is only for members. This edition will be dedicated to the Belgium  Landkite Contest with race reports, mentioning riders and sponsors. The online magazine will be afterwards sent to all participants.

* Catering : Beste deelnemers / supporters ,Net zoals in 2015 , zal er dit jaar geen American barbecue gehouden worden. Wel willen wij jullie de mogelijkheid bieden om ter plaatsen iets te eten. Dit jaar kan je eten bestellen en  wordt dan ter plaatsen afgeleverd. Hierdoor zal ook het wedstrijdschema wat aangepast worden ,  rond 14h  zal er een pauze voorzien worden van  één uur , om alle rijders  / jury de mogelijkheid te geven om van deze service gebruik te maken.

* Dear participants / supporters , Unlike previous years, this year will be no American barbecue are held.  Well we want to allow you the opportunity to eat something on the spot. This year you can order food and is then delivered locally. As a result, the contest schedule will also be adjusted , around 14h, there will be provided with a pause for one hour, needing to give all the riders / judge the possibility to make use of this service.

Wat valt er te beleven :

* Voor de buggiers zal er dit jaar een distance challenge plaatsvinden. Er zullen verschillende pools , door lottrekking samengesteld worden. (naargelang het aantal deelnemers) Elke pool krijgt 10 min. om zoveel mogelijk ronden af te leggen op een uitgezet parkour. Diegene met de minste rondjes in zijn pool valt af en daarna worden nieuwe pools samengesteld .

* Voor de boarders die zich eens wil meten met hun medemens , zal er een freestyle knock out wedstrijd gehouden worden. Binnen de combatzone zullen er objecten,  opgesteld staan. Om de spektakel waarde te verhogen zijn de riders verplicht om minimum 2 tricks uit te voeren op één van de objecten. De riders zullen beoordeeld worden op het nemen van de objecten (max 20 p ) en op creativiteit “extra tricks gedurende je run” (max 30 P. ) Er zullen heats verreden worden per 4 of 5 deelnemers , de 2 riders met de minste punten gaan naar de kite for your life.

Kite for your life : Na elke heat komen de verliezers in een extra pool , de winnaar van deze pool komt terug in de wedstrijd.

* Testproducts :.

* Second hand market : Vliegers en co zal wederom aanwezig zijn op ons evenement. heb je interesse in een andere kite ? Dan neem je best even contact op met Vliegers en co , zo kunnen zij de juiste kites meebrengen.

* Red Bull sampling : Tussen 12.00h en 14.00h zal het Red Bull promo-team aanwezig zijn op ons evenement , zo krijg je vleugels .

Ook aan de passieve sporter hebben wij gedacht , vind je het geweldig om kiters hun extreme tricks te zien uitvoeren , kom dan deze dag zeker langs. Ook kan je op deze dag met al je vragen terecht bij één van de leden van de Lommelsevliegervrienden / Stormsquad.

 

Safety rules
                          competition schedule
riders in competition

 

            Bestellen lunch
Order lunch

Deze organisatie werd mede mogelijk gemaakt door :

TRAMPA   , RED BULL   , Vliegers&Co , frituur PASEO ,
  [like]