Belgium Landkite Contest : safety rules

Veiligheids regels / Safety rules :

Indien het door de weersomstandigheden ( + 7bf of + 33knts ) onverantwoord is om het evenement te laten plaats vinden , heeft de inrichtende club het recht om het evenement af te gelasten. Dit zal gedurende de dag zelf ook nog verder bezien worden.

Aanmelden contest :  Tusssen 9.00h en 10.00h in de tent . Briefing verplicht voor ALLE DEELNEMERS om 10.15h. Start eerste heat 10.30, vervolgens sluiten alle rijders continu aan. De rijders moeten zelf zien dat ze op tijd klaar staan om hun heat te rijden, niet op tijd = minder tijd om te rijden.

Afhankelijk van de wind , of hij in de dag toe of afneemt , is het mogelijk dat de volgorde wordt omgewisseld. Dus de wedstrijdbuggieërs moeten ook om 10.00h aanwezig zijn.

Briefing 2de contest : ( normaal buggieërs ) 14.00h, start eerste sessie 14.15h, ook hier dienen de buggyers zelf in het oog te houden wanneer ze klaar moeten zijn om hun heat te rijden.

* Boards en buggy’s mogen geen scherpe , gevaarlijke of uitstekende onderdelen vertonen , dit om uzelf of anderen niet te verwonden. De boards en buggy’s mogen ook geen enkele mechanische aandrijving hebben , zij mogen enkel aangedreven worden door een kite. Het sturen van de boards en buggy’s mag enkel d.m.v. de voeten en/of gewichtsverplaatsing. Ieder is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn of haar board/buggy.

* Ieder is zelf verantwoordelijk voor de goede staat van zijn volledige uitrusting ( kite , harnas , … ). Alle kites zijn toegestaan , tube , matras , foil , twinskin , … Zorg zelf ook voor een goed werkende safetyleash of kitekillers.

* Bescherming , iedere deelnemer is verplicht een helm te dragen. Doch andere bescherming ( knie , elleboog , rug , pols , …) worden ten stelligst aangeraden.

* Wanneer tijdens je heat , jouw kite uit de lucht valt , moet jij ervoor zorgen dat , jij zelf en/of uw buggy/board geen hinder vormen voor je mede piloot. Voor de herstart van jouw kite , buiten het parcours , mag je door derden worden geholpen. Wel dien je opnieuw te vertrekken daar waar jouw kite uit de lucht is gevallen.

* Tijdens de heats gelden de normale voorrangsregels van het buggieen. Wanneer 2 deelnemers elkaar inhalen of kruisen moet de upwind piloot zijn kite omhoog plaatsen en de downwind piloot zijn vlieger laten zakken.

* Ook moet bij een inhaalmanoeuvre de ingehaalde piloot rekening houden met de inhalende piloot. Hij mag dus niet opzettelijk hinderen of plotse bewegingen met zijn kite maken.

Verzekering – ongevallen :

Iedere deelnemer zal voor hij aan deze activiteit ( contest ) mag deelnemen , de deelnemerslijst moeten onderteken , zodat hij ermee instemt dat hij op EIGEN RISICO deelneemt.

* Personen onder de 18j die aan deze activiteit wensen deel te nemen zijn verplicht om volgend document : toestemming min 18j , ingevuld en ondertekend door de ouders/voogd , mee te brengen.

De lommelsevliegervrienden noch eender welke andere persoon kan worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele gebeurlijke ongevallen.

Kite safe !!!!!!

 

  [like]